MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU, školská právnická osoba, Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

(+420) 702 128 359

Třída Myšky

Představujeme Vám třídu Myšky

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU, Drahelčice

Třída Myšek se nachází v přízemí budovy mateřské školy. Je určená pro věkově heterogenní skupinu dětí.

Pedagogické zastoupení

Romana Malíková

Markéta Šestáková

Alena Peterková

Zavolejte nám

+420 725 402 799

Jak to ve třídě u Myšek vypadá ?

Podlahová krytina opticky rozděluje část sedací (vinyl) a část hrací (​koberec).  V přední části třídy jsou stolečky, které slouží ke stolování, malování a k pracovním činnostem. Děti mohou pro svou hru využít koutek s průlezkami a dekoracemi nebo kosmetický stolek. Druhá část třídy-herna se využívá při odpočinku dětí, pro spontánní a dramatické hry, na pohybové a taneční aktivity. Dominantou je odpočinkové patro, které dětem dává příležitost odpočívat i v jiné výškové úrovni než jen na zemi. Skrýše a průlezy pod patrem nabízí mnoho zábavy a nových zážitků. K rozvoji dětské kreativity, podpory myšlení a k názornému předávání zkušeností  je možné využít interaktivní tabuli. Vybavení tříd hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU
školská právnická osoba,
Na Návsi 5,
252 19 Drahelčice
IČ:10966331
+420 702 128 359
Datová schránka: f7kdprf

Obec Drahelčice

Zřizovatel mateřské školy

Image