MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU, školská právnická osoba, Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

(+420) 702 128 359

Projekty

Mateřská škola je aktuálně zapojena do těchto projektů

Projekt  - Zelená škola

Projekt - Zelená škola

Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém, a.s

Zdravá 5

Zdravá 5

Zdravá 5 je vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

Se Sokolem do života

Se Sokolem do života

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR).

Projekt - Spolu, hravě a zdravě

Projekt - Spolu, hravě a zdravě

Projekt podporující začleňování dětí s  odlišným mateřským jazykem předškolního a mladšího školního věku do MŠ a ZŠ

Program Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro MŠ

Program Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro MŠ

Program poskytuje metodickou a informační podporu a umožňu­je vzájemnou výměnu zkušeností.

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Posláním této společnosti je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině.

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU
školská právnická osoba,
Na Návsi 5,
252 19 Drahelčice
IČ:10966331
+420 702 128 359
Datová schránka: f7kdprf

Obec Drahelčice

Zřizovatel mateřské školy

Image