MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU, školská právnická osoba, Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

(+420) 702 128 359

Poprvé ve školce a adaptace na nové prostředí

Očekávané dovednosti dítěte před vstupem do MŠ

 

Sebeobsluha

 • používá toaletu z vlastní iniciativy- samo si řekne -
 • vydrží celý den bez plen
 • umyje si samo ruce a utře se do ručníku
 • používá kapesník, nejlépe samostatně
 • vydrží sedět u stolu po dobu jídla, neodbíhá
 • jí samostatně alespoň lžící, pije z hrnečku
 • obouvá a zouvá si bačkůrky a boty
 • samostatně se svléká, umí se částečně obléci, při oblékání spolupracuje
sebeobsluha

 

dovednosti

Sociální dovednosti

 • umí se odloučit od matky (rodiny)
 • reaguje na své jméno
 • umí si říci o pomoc
 • ovládá základní společenská pravidla- pozdraví, rozloučí se, poděkuje
 • je zvyklé být v kontaktu i s jinými dětmi, nejen s rodinou
 • vydrží v péči i jiné osoby (babička, paní na hlídání,..)

 

Další potřebné dovednosti usnadňující vstup dítěte do mateřské školy

 •  chodí po schodech (přidržuje se zábradlí)
 • ovládá přirozený pohyb- běh, lezení, pohyb ve venkovním terénu, (zvládne vycházky po okolí, nebojí se objevovat)
 • udrží pozornost při čtení/ vyprávění krátké pohádky
 • dokáže se zabavit hrou a s dopomocí po sobě uklízí hračky
 • je vedené k samostatnosti při řešení situací během života
play

 

rodice

Jak by měli rodiče motivovat dítě před vstupem do MŠ?

 • Seznamovat se postupně s okolím školky- procházky kolem MŠ.
 • Motivujte dítě pozitivně, školkou děti nestrašte!
 • Těšte se společně s dítětem, vyprávějte mu, na co se může těšit.
MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU
školská právnická osoba,
Na Návsi 5,
252 19 Drahelčice
IČ:10966331
+420 702 128 359
Datová schránka: f7kdprf

Obec Drahelčice

Zřizovatel mateřské školy

Image