MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU, školská právnická osoba, Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

(+420) 702 128 359

Poprvé ve školce a adaptace na nové prostředí

První tři měsíce v mateřské škole

 

Školka

Rodina

 

Nové prostředí, nová autorita

 • Dítě pozná svou značku.
 • Značka dítěti pomáhá orientovat se a přijmout své místo ve školce. (botník/přihrádka na oblečení/ židlička u stolu/kelímek na pitný režim/ručník  v umývárně/lehátko na odpočinek)
 • Dítě se orientuje v prostorách třídy. Seznamuje se s pojmy třída/ herna/ tělocvična/ umývárna. Ví, kde je WC.
 • Dítě pozná své paní učitelky, zná jejich jména, pozdraví a rozloučí se.
 • Dítě se seznamuje s dalšími zaměstnanci ve školce – kuchařkami, uklízečkami. Pozdraví dospělého, poděkuje.
 • Dítě reaguje na své jméno a zvládne splnit jednoduchý pokyn. (Zastrč židličku, odnes talíř, umyj si ruce,..)
 • Opakujte si značku společně, nechte, aby se dítě pochlubilo v širší rodině.
 • Dítěti vysvětlujte, jaké oblečení je jeho a společně je ukládejte.(oblečení mu podepište nebo jinak označte)
 • Dotazujte se, co kde ve třídě dítě dělá.
 • Podporuje pozitivní vztah a důvěru k pedagogovi
 • Ptejte se, kdo v MŠ pracuje a co tam dělá. (učitelka/ kuchařka/ uklízečka)
 • Učte děti základním společenským pravidlům, jděte příkladem.
 • Veďte dítě k samostatnosti

 

Zapojení se do režimu dne

 • Postupné seznamování s denním programem (ráno hra, cvičení, svačina..),Zpočátku formou pozorování a dívání se.
 • Akceptace skupinových pravidel.
 • Úklid hraček. Ví, kam se hračka ukládá, zapojuje se, spolupracuje s ostatními.
 • Umí požádat i pomoc personál MŠ i děti.
 • Samostatně řeší situace, které mu náleží.
 • Dodržujte příchod do 8:00 h.
 • Zorientuje se v režimu dne v MŠ, čtěte informace na nástěnkách, připravujte dítě na to, co bude probíhat v MŠ v pozitivním smyslu.
 • Opakujte si společně školní pravidla.
 • Pravidla si vytvářejte společně. Hranice nastavuje dospělý, dítě je respektuje.
 • Veďte děti, aby doma uklízely hračky a ukládaly je na stejná místa.
 • Posilujte u dítěte komunikační dovednosti, prosazování svého názoru a přání.
 • Nechte děti samostatně řešit situace, které přináší každodenní život.

 

Hygiena

 • Umí si říct o potřebu na WC.
 • Myje si ruce po WC a před každým jídlem.
 • Učit dítě vyslovit své potřeby
 • Posilujte správné návyky. Pravidelnost, důslednost.

 

Sebeobsluha

 • Dítě se svléká samostatně.
 • Oblékne se, požádá o dopomoc, zipy/ tkaničky/ přetáčení oblečení.
 • lžící/ příborem.
 • Prostírá si k jídlu a odnáší použité nádobí.
 • Vhodné oblečení- volnější, příjemné dítěti, snadno oblékatlené.
 • Umět říci o pomoc.
 • Dejte dětem doma dostatek času při stolování, veďte je k samostatnosti při jídle.
 • Cíleně prohlubujte samostatnost v sebeobsluze, trénujte, chvalte.

 

Kamarádi

 • Dítě se zapojuje do skupinového dění.
 • Dítě komunikuje s dětmi.
 • Dítě se učí jména ostatních dětí.
 • Rozdělí se o hračku, dokáže si hrát a dohodnout se s dětmi.
 • Přichází s vlastními nápady ve hře a společně je s dětmi realizuje.
 • Ubližování jiným dětem je nepřípustné!
 • Podporujte zdravé sebevědomí dítěte. Podporujte ho ve zdravém rozhodování.
 • Veďte děti k budování pozitivních vztahů a přátelskému chování. Dejte dítěti prostor pro setkávání s vrstevníky.
 • Podporujte kamarádské vztahy. Ptejte se, s kým si hraje v pozitivním slova smyslu., Byl dneska ve školce i Péťa?/ S čím si hrál?/ Půjčil ti někdo hračku?/ Půjčil si někomu hračku?/ Střídali jste se o hračku jako kamarádi?
 • Podporujte fantazii dítěte i samostatnou hru.
 • Učte děti dělit se o hračku. Korigujte sobecké projevy.

 

Jídelníček

 • Dítě jídlo alespoň ochutná ., Děti chválíme a vysvětlujeme jim, co a proč jíme. Chválíme je za ochutnání, některá jídla vtipně pojmenujeme.
 • Vypije sklenku pití u společného stolování podle svého výběru- čaj/ mléko/ voda.
 • Děti upozorňujeme na pitný režim i mimo dobu společného stravování. Voda je k dispozici po celý den. Dítě si samo řekne a obslouží se s kelímkem samo.
 • Čtěte si společně jídelníček.
 • Motivujte dítě k jídlu. To se máš, to bych si také dal.
 • Zobecňujte. Dneska je rýže, tu máš rád.
 • Podporujte doma pití obyčejné vody.
 • Připomínejte dítěti, že se v mateřské škole může napít kdykoliv.
 • Pokud víte, že dítě nemá z jídelníčku něco rádo, neupozorňujte ho na to.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU
školská právnická osoba,
Na Návsi 5,
252 19 Drahelčice
IČ:10966331
+420 702 128 359
Datová schránka: f7kdprf

Obec Drahelčice

Zřizovatel mateřské školy

Image