MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU, školská právnická osoba, Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

(+420) 702 128 359

Poprvé ve školce a adaptace na nové prostředí

Připravte dítě na nástup do školky

Přechod z rodinného zázemí do kolektivu přináší nové, nečekané situace.

 

Je dobré doma o školce s dítětem mluvit?

Ano. Je důležité, aby rodiče již doma o školce s dítětem mluvili, a to v pozitivním slova smyslu. Je špatně, pokud rodič dítě školkou straší a říká mu věty typu: „Počkej, ve školce tě to naučí.“ Měl by to být především rodič, který dítě naučí základním dovednostem, ne školka.

Před nástupem do školky, by měli rodiče dítěti školku ukázat (budovu a její okolí). Dítě si tak lépe uvědomí, co to školka je a bude si ji moci lépe představit.

 

Máme dítě učit nějakým návykům a harmonogramu dne?

Je důležité, aby dítě již z domova bylo zvyklé na určitý sled činností v průběhu dne, na nějaké rituály a návyky (stolování, hygienické návyky, odpočinek apod.). Tyto činnosti si po nástupu nebo těsně před nástupem do mateřské školy rodiče mohou doma upravit v závislosti na harmonogramu dne v mateřské škole (je na webových stranách školy). Ve chvíli, kdy dítě přijde do školky, je důležité zažité rituály dále dodržovat a přidat případně další (průběh rána před odchodem do mateřské školy, způsob rozloučení se ve školce, dodržování času při vyzvedávání dítěte apod.).

 

Jak zvládnout první dny ve školce, pokud dítě pláče?

Na mateřskou školu je dobré si přivykat postupně. První dny rodič a dítě do třídy přicházejí společně, chvilku si spolu pohrají, popovídají si s ostatními dětmi a s paní učitelkou. Pokud dítě tyto situace dobře zvládá, může se rodič na chvilku vzdálit. 

O tom, že rodič třídu opustí, musí dítěti vždy říct. Nemělo by se stát, že rodič potají ze třídy odejde. Dítě to vnímá jako zradu a nebude chtít s velkou pravděpodobností do mateřské školy následující den jít.

Pozn. scénář se odvíjí od aktuální epidemiologické situace.

 

A co ranní loučení?

Ve chvíli, kdy dítě již zvládá určitou dobu být bez rodiče se rozloučení uskuteční již ve dveříchLoučení není dobré protahovat, stačí pusa, povzbudivý úsměv a sdělení, kdy si pro dítě rodič přijde tak, aby tomu dítě porozumělo (např. po cvičení, po svačince, po obědě apod.). Nenechte se obměkčit. I když má rodič slzy na krajíčku, nesmí dát obavy ani smutek před dítětem najevo, naopak je důležité dítě povzbudit. Vysvětlujte dítěti, že každý má své povinnosti – rodič práci, dítě školku.

 

Jak zajistit, aby se dítě v mateřské škole cítilo první dny více bezpečně?

Vhodné je, aby si dítě doma vybralo jednu malou věc (hračku, fotku rodiny), kterou si do školky může vzít. Rodič dítěti hračku podepíše a informuje o donesení paní učitelku. Hračka by měla být bezpečná, odpovídat věku dítěte, neměla by obsahovat drobné části, které by děti spolkly nebo vdechly. Dítě by se o hračku ve školce mělo dokázat postarat. Hračka dítěti umožní získat větší pocit jistoty, bezpečí a přinese mu kousíček domova.

 

Jaký postoj mám zaujmout já, jako rodič?

Přestože jsou začátky docházky dítěte do mateřské školy pro rodiče někdy velmi těžké, musí to být právě on, kdo dá dítěti pocit jistoty a bezpečí. Rodič by o školce neměl před dítětem nikdy pochybovat, mluvit o ní ve špatném slova smyslu. A i když se možná první dny, týdny či měsíce bude zdát, že dítě pobyt ve školce nese těžce, jako rodič buďte trpělivý, dbejte na rady učitelek. Věřte, že přijde den, kdy se to náhle zlomí a dítě bude do školky chodit s nadšením a rádo.

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU
školská právnická osoba,
Na Návsi 5,
252 19 Drahelčice
IČ:10966331
+420 702 128 359
Datová schránka: f7kdprf

Obec Drahelčice

Zřizovatel mateřské školy

Image