MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU, školská právnická osoba, Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

(+420) 702 128 359

O naší škole

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU,školská právnická osoba, Drahelčice

Charakteristika MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU se nachází v obci Drahelčice ve Středočeském kraji. Je umístěna ve středu obce v bývalém areálu Císařského statku z druhé poloviny 18. stol. Realizace přestavby budovy započala dne 10.6.2020. Kolaudace novostavby proběhla k datu 11.6.2021 a provoz mateřské školy byl zahájen dne 1.9.2021.

Budova školy je dvoupodlažní, se třemi třídami s celkovou kapacitou pro 72 dětí. Je vybavená bezpečnostním systém proti neoprávněnému vstupu cizí osoby a je bezbariérová. Výtah z přízemí do 1.patra je určen pro děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Mateřská škola má svou vlastní kuchyni, prádelnu a školní zahradu s dostatkem zeleně a herních prvků. Přístup k budově je po zpevněné komunikaci s možností parkování uvnitř areálu.

V přízemí se nachází školní kuchyně, ředitelna, zázemí pro zaměstnance a třída Myšek pro věkově smíšenou skupinu dětí. V druhém patře je třída Kočiček, také věkově heterogenní a třída Pejsků pro nejstarší děti. Ke každé třídě naleží vlastní šatna, sociální zázemí a výdejna jídla.

Třídy Mateřské školy

Třídy jsou prostorné a světlé, vybaveny nábytkem vyrobeným na míru. Rozděleny jsou na dvě části – herní a odpočinkovou a část určenou ke stolování. Ze šatny je přímý vstup do umývárny a dále pak na dětské WC.

Jsme mateřská škola s rodinnou atmosférou,  otevřená moderním trendům ve výchově a vzdělávání dětí.

Podporujeme:

01

rozvoj samostatného, zdravého a sebevědomého dítěte cestou přirozené výchovy

02

prohlubování pozitivních postojů k životnímu prostředí, posilování citové vazby k přírodě, zvířatům, lidem

03

rozmanitý program činností, který se soustředí zejména na oblasti lidových tradic, svátků, rituálů a zvyklostí v koloběhu celého roku

Zahrada Mateřské školy

Součástí mateřské školy je nová školní zahrada s dostatkem zeleně a herních prvků (houpačky, prolézačka, malovací tabule, herní sestava,
prohazovadlo, hrací domek, skluzavka, pískoviště, zahradní domek pro uložení hraček).  

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU
školská právnická osoba,
Na Návsi 5,
252 19 Drahelčice
IČ:10966331
+420 702 128 359
Datová schránka: f7kdprf

Obec Drahelčice

Zřizovatel mateřské školy

Image