MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU, školská právnická osoba, Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

(+420) 702 128 359

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 

1. Název

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU, školská právnická osoba, IČO: 10966331, se sídlem Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem školské právnické osoby je obec Drahelčice. Školská právnická osoba je zřizována jako mateřská škola. Hlavním předmětem školské právnické osoby je zajištění všestranné péče o děti předškolního věku způsobem, který upravují příslušné obecně závazné nebo jiné právní předpisy. Školská právnická osoba je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona zřízena za účelem zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných do mateřské školy dle § 34 odst. 3 školského zákona. Školská právnická osoba je spádovou mateřskou školou ve smyslu § 34a odst. 2 školského zákona, jejíž obvod je tvořen, dle § 179 odst. 3 ve spojení s § 178 odst. 2 písm. a) školského zákona, územím obce Drahelčice.

3. Organizační struktura

Organizační schéma MŠ (Organizační schéma Mateřské školy Stáhnout (370.61 KB) )

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU, školská právnická osoba,  Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU, školská právnická osoba, Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden - červen a září - prosinec.
Pondělí – Pátek po předchozí telefonické domluvě od 6.30-17.00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Ředitelka mateřské školy: +420 702 128 359

4.5 Adresa internetových stránek

www.msdrahelcice.cz

4.6 Adresa podatelny

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU, školská právnická osoba, Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

4.7 Elektronická adresa podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Datová schránka

ID datové schránky OÚ Drahelčice: gs6avg8

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 123-4584270247 kód banky: 0100
(hlavní účet školy)

Číslo účtu: 123-4584270247 kód banky: 0100
(účet pro platby stravného, školného)

6. IČO

10966331

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program

Školní řád

Organizační schéma Mateřské školy Stáhnout (370.61 KB)

Vnitřní předpisy

Formuláře

Zřizovací listina Mateřské školy Stáhnout (232.64 KB)

Dodatek číslo 1 ke zřizovací listině Stáhnout (251.71 KB)

 

8.2 Rozpočet

Návrh na rozpočet pro rok 2022 Stáhnout (99.77 KB)

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat u ředitelky školy po předchozí telefonické domluvě.

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Ústní podání:

 • telefonicky
 • osobně u ředitelky školy

Písemné podání:

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky  s uvedením následujících údajů:

 • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně, email
 • u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
 • předmět žádosti
 • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
 • datum a podpis

10.2. Opravné prostředky

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje- prostřednictvím ředitelky školy.

10.3. Formuláře

viz. Dokumenty ke stažení

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 SB., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Na portálu veřejné správy portal.gov.cz

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací -  Sazebník úhrad - Stáhnout (90.23 KB)

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

14.1. Rozsudky

14.2. Výdaje na soudy

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA STATKU
školská právnická osoba,
Na Návsi 5,
252 19 Drahelčice
IČ:10966331
+420 702 128 359
Datová schránka: f7kdprf

Obec Drahelčice

Zřizovatel mateřské školy

Image